Hodowla zwierząt rasowych, wymaga od ich posiadaczy masę zaangażowania oraz poświęcenia pod każdym niemal aspektem . Dla takich bowiem stworzeń kupuje się specjalne produkty spożywcze , takie zwierzęta należy tresować , dbać o nie w sposób indywidualny i starać się uczynić wszystko , by spełnić ich zasadnicze wymagania . Choć zwierzęta rasowe, w zasadzie niczym nie powinny odróżniać się od tych zwykłych zwierząt, jednakże wymagają więcej koncentracji , niż by się to mogło wydawać . Read more »


Komentowanie nie jest możliwe

Zwiększające się koszty gruntów w centrach miast spowodowały, ze coraz częściej ludzie osiedlają się w rejonach mniej zurbanizowanych. Nowe siedliska często pozbawione są uzbrojenia w kanalizację, z tego powodu od paru lat dużą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków  są najlepszą alternatywą dla szczelnych zbiorników na nieczystości – szamb, głównie ze względów swój ekonomiczny i ekologiczny wymiar. Read more »


Przydomowe oczyszczalnie ścieków to najbardziej nowoczesny sposób na oczyszczanie ścieków z gospodarstw domowych, nie mających dostępu do kanalizacji. Jednak wybór odpowiedniej oczyszczalni nie jest zadaniem prostym. Z własnego doświadczenia wiem, że dobrym rozwiązaniem są biologiczne oczyszczalnie ścieków pracujące w oparciu o aktywne złoża biologiczne. Read more »


Wzrost cen działek w miastach zmusił ludzi do osiedlania się w lokalizacjach pozbawionych uzbrojenia w kanalizację dzięki czemu od kilku lat przydomowe oczyszczalnie ścieków biją rekordy popularności i są najlepszą alternatywą dla szamb z uwagi na swój ekonomiczny i ekologiczny wymiar.

Wszystkie budynki mieszkalne muszą mieć rozwiązany problem odprowadzenia ścieków i nieczystości.  W aglomeracjach miejskich gdzie funkcjonuje rozwinięta sieć kanalizacji, ścieki i nieczystości są odprowadzane do zbiorowej kanalizacji. w dalszym etapie odprowadzane są do dużych przemysłowych oczyszczalni ścieków. Read more »