Reklama zewnętrzna nazwana również outdoorową własne początki ma już właściwie w wiekach antycznych, gdzie na murach domów czy też szyldach gospody publikowano teksty czy szczególne znaki cechowe, aby każdy mógł bez problemu znaleźć właściwe miejsce w danym mieście czy osadzie. Jakkolwiek to XIX wiek uważa się jako czas powstania reklamy zewnętrznej w dzisiejszym tego pojęcia przesłaniu, gdyż to w roku 1835 powstał pierwszy prawdziwy plakat uliczny w Nowym Jorku, którego wymiary szacowane są na powyżej 50 stóp.

Read more »


Gadżety reklamowe to coraz powszechniejsza metoda marketingu. Duża w tym zasługa niskiej ceny breloków czy zapalniczek z firmowym nadrukiem, która sprawia, że w gadżety reklamowe mogą zaopatrzyć się nie tylko „duzi gracze”, ale również niewielkiej, lokalne firmy czy organizacje. Ale wybór gadżetów reklamowych dla własnej działalności nie powinien zależeć wyłącznie od ceny. Bo przecież nie zawsze najtańsze znaczy najlepsze. Read more »


Przedsiębiorstwo nie może wytwarzać produktu, który odpowiadałby zapotrzebowaniu wszystkich grup konsumentów. Zunifikowaną ofertą usługową może posługiwać się monopolista, gdy poziom popytu jest niski a jego struktura nie zróżnicowana. Elementy takiej sytuacji występują najczęściej w ubogich społeczeństwach. W miarę wzrostu zamożności popyt turystyczny ulega jednak dywersyfikacji, a pojawienie się na rynku coraz to nowych przedsiębiorstw wzbogaca usługową ofertę. Stąd np. w Polsce przestano uważać za atrakcyjne zunifikowane wczasy pracownicze, a w Europie Zachodniej do przeszłości należą standardowe wycieczki do Hiszpanii cieszące się niegdyś dużą popularnością bez względu na dochód, wiek czy zawód. W warunkach rozwiniętego rynku najbardziej efektywne jest wytwarzanie produktu przeznaczonego dla określonych grup konsumentów. Read more »