Reklama zewnętrzna nazwana również outdoorową własne początki ma już właściwie w wiekach antycznych, gdzie na murach domów czy też szyldach gospody publikowano teksty czy szczególne znaki cechowe, aby każdy mógł bez problemu znaleźć właściwe miejsce w danym mieście czy osadzie. Jakkolwiek to XIX wiek uważa się jako czas powstania reklamy zewnętrznej w dzisiejszym tego pojęcia przesłaniu, gdyż to w roku 1835 powstał pierwszy prawdziwy plakat uliczny w Nowym Jorku, którego wymiary szacowane są na powyżej 50 stóp.

Read more »