Częstokroć bywa tak, że przy dużej ilości wydatków firmy, ostatnią rzeczą, jaką zrobi pracodawca to spotkanie dla pracowników i klientów. Mało kto jednak dostrzega fakt, że środki finansowe zainwestowane w promocję, stoiska targowe, catering, imprezy integracyjne to inwestycja zwracająca się w czasie, w postaci sprawnie funkcjonującego zespołu pracowników, a także pozytywnych relacji z klientami. Read more »


Tags:
Komentowanie nie jest możliwe

Przedsiębiorstwo nie może wytwarzać produktu, który odpowiadałby zapotrzebowaniu wszystkich grup konsumentów. Zunifikowaną ofertą usługową może posługiwać się monopolista, gdy poziom popytu jest niski a jego struktura nie zróżnicowana. Elementy takiej sytuacji występują najczęściej w ubogich społeczeństwach. W miarę wzrostu zamożności popyt turystyczny ulega jednak dywersyfikacji, a pojawienie się na rynku coraz to nowych przedsiębiorstw wzbogaca usługową ofertę. Stąd np. w Polsce przestano uważać za atrakcyjne zunifikowane wczasy pracownicze, a w Europie Zachodniej do przeszłości należą standardowe wycieczki do Hiszpanii cieszące się niegdyś dużą popularnością bez względu na dochód, wiek czy zawód. W warunkach rozwiniętego rynku najbardziej efektywne jest wytwarzanie produktu przeznaczonego dla określonych grup konsumentów. Read more »