Zwiększające się koszty gruntów w centrach miast spowodowały, ze coraz częściej ludzie osiedlają się w rejonach mniej zurbanizowanych. Nowe siedliska często pozbawione są uzbrojenia w kanalizację, z tego powodu od paru lat dużą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków  są najlepszą alternatywą dla szczelnych zbiorników na nieczystości – szamb, głównie ze względów swój ekonomiczny i ekologiczny wymiar. Read more »


Wzrost cen działek w miastach zmusił ludzi do osiedlania się w lokalizacjach pozbawionych uzbrojenia w kanalizację dzięki czemu od kilku lat przydomowe oczyszczalnie ścieków biją rekordy popularności i są najlepszą alternatywą dla szamb z uwagi na swój ekonomiczny i ekologiczny wymiar.

Wszystkie budynki mieszkalne muszą mieć rozwiązany problem odprowadzenia ścieków i nieczystości.  W aglomeracjach miejskich gdzie funkcjonuje rozwinięta sieć kanalizacji, ścieki i nieczystości są odprowadzane do zbiorowej kanalizacji. w dalszym etapie odprowadzane są do dużych przemysłowych oczyszczalni ścieków. Read more »